Profilbild för Agneta Aldor

Agneta Aldor Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Föreläsare för

Lärande exempel som stöd i e-hälsoarbetet inom socialtjänsten

Agneta Aldor har under mer än tio år arbetat med utveckling av e-hälsa inom kommuner på såväl lokal, regional som nationell nivå. Vill se nytta med den digitala utvecklingen inom kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård, nytta för individ och medarbetare men också för samhället i stort.

Samlat stöd från nationell nivå till socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Agneta Aldor har under mer än tio år arbetat med utveckling av e-hälsa inom kommuner på såväl lokal, regional som nationell nivå. Vill se nytta med den digitala utvecklingen inom kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård, nytta för individ och medarbetare men också för samhället i stort.