Profilbild för Karin Jönsson

Karin Jönsson Föreläsare

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Föreläsare för

eHälsa ur ett dövblindperspektiv

Karin har arbetat med datoranpassningar och datorutbildningar för personer med synnedsättningar/blindhet med och utan ytterligare funktionsnedsättningar sedan 1980-talet. De senaste åren har mycket av arbetet varit med personer med dövblindhet och hon samordnar också expertstödet inom teknik och hjälpmedel inom Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.