Profilbild för Klas Nelfelt

Klas Nelfelt Föreläsare

Förbundet Sveriges Dövblinda

Föreläsare för

eHälsa ur ett dövblindperspektiv

Klas är vice ordförande i Förbundet Sveriges Dövblindas förbundsstyrelse och arbetar idag på förbundskansliet bland annat med frågor som rör tillgänglighet, teknik och hjälpmedel. Han har själv dövblindhet och kommer att berätta utifrån egna och andras erfarenheter av digitala lösningar, på gott och ont.