Sabine Koch Föreläsare

Professor of Health Informatics
Karolinska Institutet

Föreläsare för

X-eHealth – ett EU-konsortium för att dela labbdata och medicinsk bild över landsgränser

Sabine Koch, som har en civilingenjörsexamen och doktorsexamen i medicinsk informatik, innehar sedan 2008 den strategiska professuren i hälsoinformatik vid Karolinska Institutet och är chef för HIC, Centrum för Hälsoinformatik vid LIME, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik samt biträdande prefekt. Därutöver har Sabine uppdrag bl a som ordförande för International Medical Informatics Association (IMIA), chefredaktör för tidskriften Methods of Information in Medicine, samt medlem i Nationella eHälsorådet. I sin forskning kombinerar Sabine medicinsk informatik med människa-dator interaktion. Hennes forskning syftar till att bygga den teoretiska grunden för att fullt ut förstå den socio-tekniska miljön för att kunna förbättra vården med hjälp av informationsteknologi.