Rebecca Ceder Föreläsare

Equalis AB

Föreläsare för

X-eHealth – ett EU-konsortium för att dela labbdata och medicinsk bild över landsgränser

Rebecca Ceder arbetar som informatiker på Equalis AB med ansvar för förvaltning och implementering av NPU-terminologin i Sverige. Hon är också engagerad e-hälsoprojekt för laboratoriemedicin nationellt, samt genom deltagagande i EU-konsortiet X-eHealth. Rebecca har en magisterexamen i biomedicin och en doktorsexamen inom medicinsk vetenskap.