Profilbild för Ylva Wide

Ylva Wide Föreläsare

Utredare/ Internationell samordnare
E-hälsomyndigheten

Föreläsare för

TEHDAS – ett EU-konsortium för att främja forskning, innovation och policymaking genom hälsodata (European Health Data Space)

Ylva arbetar som internationell samordnare på E-hälsomyndighetens Samordningsavdelning sedan våren 2018. Ylva har arbetat med internationella samarbeten inom hälso- och sjukvården i över tio år och har framgångsrikt lett ett antal exportfrämjande aktiviteter och internationella projekt över hela världen i samarbete med privata och offentliga intressenter. Tidigare befattningar är bl.a. senior innovationsrådgivare på Nordic Innovation och vice president på Swecare. Ylva har en magisterexamen i nationalekonomi och statsvetenskap från Lunds universitet.

Personlig presentation
Ylva arbetar som internationell samordnare på E-hälsomyndighetens Samordningsavdelning sedan våren 2018. Ylva har arbetat med internationella samarbeten inom hälso- och sjukvården i över tio år och har framgångsrikt lett ett antal exportfrämjande aktiviteter och internationella projekt över hela världen i samarbete med privata och offentliga intressenter. Tidigare befattningar är bl.a. senior innovationsrådgivare på Nordic Innovation och vice president på Swecare. Ylva har en pol.mag med nationalekonomi som huvudämne från Lunds universitet.