Profilbild för Ylva Wide

Ylva Wide Föreläsare

Utredare/ Internationell samordnare
E-hälsomyndigheten

Föreläsare för

TEHDAS – ett EU-konsortium för att främja forskning, innovation och policymaking genom hälsodata (European Health Data Space)

Ylva arbetar som internationell samordnare på E-hälsomyndighetens Samordningsavdelning sedan våren 2018. Ylva har arbetat med internationella samarbeten inom hälso- och sjukvården i över tio år och har framgångsrikt lett ett antal exportfrämjande aktiviteter och internationella projekt över hela världen i samarbete med privata och offentliga intressenter. Tidigare befattningar är bl.a. senior innovationsrådgivare på Nordic Innovation och vice president på Swecare. Ylva har en magisterexamen i nationalekonomi och statsvetenskap från Lunds universitet.