Profilbild för Michel Silvestri

Michel Silvestri Föreläsare

Enhetschef
E-hälsomyndigheten

Föreläsare för

X-eHealth – ett EU-konsortium för att dela labbdata och medicinsk bild över landsgränser

Michel Silvestri är sedan april 2019 enhetschef vid E-hälsomyndighetens Samordningsavdelning. Legitimerad biomedicinsk analytiker och medicine doktor med bakgrund från forskning och pedagogiskt ledarskap vid Karolinska Institutet, tidigare landstingspolitiker i Stockholm med uppdrag i bl a hälso- och sjukvårdsnämnd, landstingsstyrelse samt forskningsberedning. Michel har också under en period varit chef för LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland. Genom sina olika uppdrag och funktioner har Michel samlat ett flertal perspektiv på digitalisering och e-hälsa, från akademi, klinisk verksamhet samt politiken.

TEHDAS – ett EU-konsortium för att främja forskning, innovation och policymaking genom hälsodata (European Health Data Space)

Sedan april 2019 enhetschef vid E-hälsomyndighetens Samordningsavdelning. Legitimerad biomedicinsk analytiker och medicine doktor med bakgrund från forskning och pedagogiskt ledarskap vid Karolinska Institutet, tidigare landstingspolitiker i Stockholm med uppdrag i bl a hälso- och sjukvårdsnämnd, landstingsstyrelse samt forskningsberedning. Michel har också under en period varit chef för LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland. Genom sina olika uppdrag och funktioner har Michel samlat ett flertal perspektiv på digitalisering och e-hälsa, från akademi, klinisk verksamhet samt politiken.

Fokusrapport – Artificiell intelligens och e-hälsa

Sedan april 2019 enhetschef vid E-hälsomyndighetens Samordningsavdelning. Legitimerad biomedicinsk analytiker och medicine doktor med bakgrund från forskning och pedagogiskt ledarskap vid Karolinska Institutet, tidigare landstingspolitiker i Stockholm med uppdrag i bl a hälso- och sjukvårdsnämnd, landstingsstyrelse samt forskningsberedning. Michel har också under en period varit chef för LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland. Genom sina olika uppdrag och funktioner har Michel samlat ett flertal perspektiv på digitalisering och e-hälsa, från akademi, klinisk verksamhet samt politiken.

Life Science och e-hälsa

Michel Silvestri, enhetschef på E-hälsomyndigheten, medicine doktor inom immunbiologi/virologi, med bakgrund från Karolinska Institutet och LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland, leder några av myndighetens insatser i EU-konsortier för hälsodata över landsgränser.

Digitala stöd i smittskyddsarbetet

Tisdag 18 maj 2021 11:45 - 12:00 2. Live

Michel Silvestri, enhetschef på E-hälsomyndigheten, medicine doktor inom immunbiologi/virologi, med bakgrund från Karolinska Institutet och LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland, leder några av myndighetens insatser i EU-konsortier för hälsodata över landsgränser.