Kaj Lindecrantz Föreläsare

Senior Professor
Högskolan i Borås
Personlig presentation
Kaj Lindecrantz är tekn. dr., seniorprofessor i Medicinteknik vid Högskolan i Borås samt professor emeritus i Medicinsk teknologi vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Karolinska institutet (KI). Sedan slutet av 70-talet har han arbetat med teknik som verktyg för att lösa olika medicinska/kliniska problem relaterade till diagnos och övervakning av olika sjukdomstillstånd.
Under hela sitt yrkesverksamma liv har han varit förankrad i den akademiska världen. Inledningsvis vid Chalmers, där han bland annat medverkade vid starten av Stiftelsen Medicin & Teknik 1985. Stiftelsens främsta syfte var, och är, att nyttiggöra resultaten av medicinteknisk forskning i Västsverige. I Stockholm var han en av de drivande vid tillkomsten av ett forskarutbildningsprogram i medicinsk teknologi gemensamt för KTH och KI. Han är också en av initiativtagarna till MedTech West (www.medtechwest.se) som invigdes 2010.
Kaj Lindecrantz forskning har sin bas i gedigen kunskap inom elektronik, signalbehandling och systemteknik. Denna kunskap har parats med insikter kring viktiga fysiologiska förlopp och olika kliniska behov till lösningar, metoder och system som kommit att användas inom flera kliniska specialiteter.
År 2020 tilldelades Kaj Lindecrantz tillsammans med Bengt Arne Sjöqvist Svenska Läkaresällskapets Erna Ebeling pris för framstående gemensamma insatser inom telemedicin och bearbetning av fysiologiska signaler.