Profilbild för Bengt Arne Sjöqvist

Bengt Arne Sjöqvist Föreläsare

Professor of Practice Emeritus, Digital Health
Chalmers

Föreläsare för

E-hälsa igår, idag och imorgon - hur skapas varaktig nytta, tillvaratas gjorda erfarenheter och upprepas inte gamla misstag

Bengt Arne Sjöqvist är tekn.dr., docent och Professor of Practice Emeritus i Digital Health. Han har arbetat med medicinteknik och Digital Health sedan mitten av 70-talet, och under 80-talet inleddes arbetet med den prehospitala eHälso-lösningen MobiMed som idag finns i ca 2000 ambulanser i olika länder.
Bengt Arne har erfarenhet från akademisk forskning, innovation, entreprenörskap och ledande befattningar i näringslivet; och medverkar idag i projekt inom bland annat prehospital diagnostik, kliniska beslutsstöd (inkl. AI/ML), och ICT-stöd för optimering av vårdprocesser - dessutom i styrelser och Advisory Boards. Har medverkat i olika bedömningsprocesser, samt 2007 initierat och utformat masterskursen i eHealth/Digital Health på Chalmers. Vidare handlett doktorander, post-docs och ett stort antal examensarbeten, samt är medförfattare i ett drygt 70-tal vetenskapliga artiklar etc.
År 2011 initierade Bengt Arne utvecklingen av den neutrala öppna triple-helix samverkansarenan Prehospital ICT Arena (PICTA) som sedan 2015 är en del av Lindholmen Science Park i Göteborg. PICTA främjar och driver innovation och nyttiggörande av ICT/e-Hälsa i prehospital vård genom bl.a. kunskapsspridning, nätverkande och projekt.

Personlig presentation
Bengt Arne Sjöqvist är tekn.dr., docent och Professor of Practice Emeritus i Digital Health. Han har arbetat med medicinteknik och Digital Health sedan mitten av 70-talet, och under 80-talet inleddes arbetet med den prehospitala eHälso-lösningen MobiMed som idag finns i ca 2000 ambulanser i olika länder.
Bengt Arne har erfarenhet från akademisk forskning, innovation, entreprenörskap och ledande befattningar i näringslivet; och medverkar idag i projekt inom bland annat prehospital diagnostik, kliniska beslutsstöd (inkl. AI/ML), och ICT-stöd för optimering av vårdprocesser - dessutom i styrelser och Advisory Boards. Har medverkat i olika bedömningsprocesser, samt 2007 initierat och utformat masterskursen i eHealth/Digital Health på Chalmers. Vidare handlett doktorander, post-docs och ett stort antal examensarbeten, samt är medförfattare i ett drygt 60-tal vetenskapliga artiklar etc.
År 2011 initierade Bengt Arne utvecklingen av den neutrala nationella öppna triple-helix samverkansarenan Prehospital ICT Arena (PICTA) som sedan 2015 är en del av Lindholmen Science Park i Göteborg. PICTA främjar och driver innovation och nyttiggörande av ICT/e-Hälsa i prehospital sjukvård genom bl.a. kunskapsspridning, nätverkande och projekt.
År 2020 tilldelades Sjöqvist tillsammans med Kaj Lindecrantz Svenska Läkaresällskapets Erna Ebeling pris för framstående gemensamma insatser inom telemedicin och bearbetning av fysiologiska signaler.