Profilbild för Bengt Arne Sjöqvist

Bengt Arne Sjöqvist Föreläsare

Professor of Practice Emeritus, Digital Health
Chalmers

Föreläsare för

E-hälsa igår, idag och imorgon - hur skapas varaktig nytta, tillvaratas gjorda erfarenheter och upprepas inte gamla misstag

Bengt Arne Sjöqvist är tekn.dr., docent och Professor of Practice Emeritus i Digital Health. Han har arbetat med medicinteknik och Digital Health sedan mitten av 70-talet, och under 80-talet inleddes arbetet med den prehospitala eHälso-lösningen MobiMed som idag finns i ca 2000 ambulanser i olika länder.
Bengt Arne har erfarenhet från akademisk forskning, innovation, entreprenörskap och ledande befattningar i näringslivet; och medverkar idag i projekt inom bland annat prehospital diagnostik, kliniska beslutsstöd (inkl. AI/ML), och ICT-stöd för optimering av vårdprocesser - dessutom i styrelser och Advisory Boards. Har medverkat i olika bedömningsprocesser, samt 2007 initierat och utformat masterskursen i eHealth/Digital Health på Chalmers. Vidare handlett doktorander, post-docs och ett stort antal examensarbeten, samt är medförfattare i ett drygt 70-tal vetenskapliga artiklar etc.
År 2011 initierade Bengt Arne utvecklingen av den neutrala öppna triple-helix samverkansarenan Prehospital ICT Arena (PICTA) som sedan 2015 är en del av Lindholmen Science Park i Göteborg. PICTA främjar och driver innovation och nyttiggörande av ICT/e-Hälsa i prehospital vård genom bl.a. kunskapsspridning, nätverkande och projekt.