Profilbild för Katarina Kjell

Katarina Kjell Föreläsare

Head of Clinical Operations
WordDiagnostics