Mohammed El Shobaki Föreläsare

CEO, CTO
BiDirection Consulting AB

Föreläsare för

Övervakning av urinblåsescanner och snabb behandling för urinretention och övertänjd urinblåsa

CTO och expert på digital elektronik och mjukvara utveckling och algorithm Pl.Lic. Data Vetentskap.