Profilbild för Britta Brus

Britta Brus Föreläsare

NPF-Ninjas

Föreläsare för

Kognitiv tillgänglighet i möten– redskap och inspiration

Britta Brus är styrelseledamot i föreningen Attention-Göteborg som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer -NPF och arbetar intressepolitiskt. Britta brinner för att sprida kunskap om neurodiversitet och verka för empowerment för personer med NPF. Britta är pedagog och har arbetat länge inom skola, omsorg och kultur, är NPF-mamma och även NPF-Ninja, autistaktivist. Med klokskap och humor driver hon frågor kring barns rättigheter i skolan, vården och samhället. Britta är en erfaren arrangör av event, kurser och workshops. Exempel på det är NPF-anpassat, nybörjarvänligt event under två år på GothCon brädspelskonvent som var mycket uppskattat.

Personlig presentation
Britta Brus är pedagog med lång erfarenhet av neurologisk och kognitiv mångfald.

Hon är själv mamma till två tonåringar med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Autism o.s.v.) och brinner för rättighets- och tillgänglighetsfrågor. Britta är styrelseledamot i föreningen Attention, Göteborg.

Hennes yrkesbana i kombination med den egna familjens erfarenheter har gett henne en unik kunskapsbank att ösa från.