Profilbild för Maria Hägglund

Maria Hägglund FöreläsareUtställare

Docent i hälsoinformatik
Svensk Förening för medicinsk informatik

Föreläsare för

Journalen 2021 - Viktig så in i Norden

Tisdag 13:00 - 13:20 4. Live (English)

PI för NORDeHEALTH

Personlig presentation
Maria Hägglund är docent i hälsoinformatik och lektor i implementeringsforskning vid Uppsala universitet & Akademiska sjukhuset. Under 2019/2020 var hon Keane OpenNotes Scholar samt Visiting Lecturer on Medicine vid Harvard Medical School. Som medlem i DOME konsortiumet har hon utforskat effekterna av patienters tillgång till sin journal. Idag leder hon flera större forskningsprojekt. Maria undervisar en hel del och utnämndes 2020 till excellent lärare vid Uppsala universitet.