Profilbild för Karin Wallis

Karin Wallis Föreläsare

Projektledare med inriktning mot kunskapsstyrning och hälsoinformatik
Bouvet Sverige AB