Profilbild för Karin Wallis

Karin Wallis Föreläsare

Projektledare med inriktning mot kunskapsstyrning och hälsoinformatik
Bouvet Sverige AB
Personlig presentation
Projektledare med inriktning mot kunskapsstyrning och hälsoinformatik.