Profilbild för Julia Ström

Julia Ström Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Region Kalmar Län

Föreläsare för

Vägen till en digifysisk rehabilitering

Verksamhetsutvecklare Region Kalmar