Profilbild för Julia Ström

Julia Ström Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Region Kalmar Län

Föreläsare för

Vägen till en digifysisk rehabilitering

Verksamhetsutvecklare Region Kalmar

Personlig presentation
Verksamhetsutvecklare med fokus på digitala arbetssätt. Främst arbetat inom rehabiliteringens verksamheter.