Andreas Leifsson Föreläsare

Omvärlds- och marknadsanalytiker
Inera

Föreläsare för

Hur långt har vi kommit – uppföljning av Vision e-hälsa 2025

Andreas Leifsson är Omvärlds- och marknadsanalytiker på Inera AB. Andreas ansvarar bl.a. för att kartlägga användarnas beteende och attityder till Ineras invånartjänster (såsom 1177.se och umo.se).