Profilbild för Åsa Schwieler

Åsa Schwieler Föreläsare

Digitaliseringsledare
Ersta Diakoni
Personlig presentation
Idag har jag rollen "Digitaliseringsledare" på Ersta diakoni - vilket innebär att jag arbetar nära verksamheterna med utveckling kopplat till digitalisering - både på vårt befintliga sjukhus och på det nya som vi bygger som ska stå klart 2023.

Har mångårig erfarenhet av arbete med digitalisering i vård och omsorg i både privat och offentlig sektor och har arbetat med både informationsstruktur, projektledning och strategisk utveckling av förutsättningar för digitalisering. Bland annat.