Profilbild för Adam Carstens

Adam Carstens Föreläsare

Verksamhetschef Medicinkliniken
Ersta Sjukhus
Personlig presentation
Ersta sjukhus är en del av den idéburna aktören Ersta Diakoni. Vi vill värna om det som är kärnan i varje människoliv, att se varje människas kapacitet, önskemål, känsloliv och själ. Vi är ett alternativ till regionsdriven och annan vinstdrivande privat sjukvård där vårt överskott återinvesteras direkt i verksamheten. Vi förbättrar vården av våra patienter genom kvalitet, forskning, personcentrering och digitala hjälpmedel. På detta sätt ser vi hela människan, som vi möter med professionalism, tillit och hopp.