Profilbild för Björn Pettersson

Björn Pettersson Föreläsare

Nordic Medtest
Personlig presentation
Björn Pettersson är testledare på Nordic Medtest och tjänsteansvarig för Öppen testmiljö