Profilbild för Frida Smith

Frida Smith Föreläsare

PhD
Regionalt cancercentrum väst

Föreläsare för

Komplexitet i innovationsprocessen i offentlig organisation

Innovatör och forskare i förbättringar i cancervården. Har varit med och utvecklat digital vårdplan samt Virtual reality som förberedelse inför strålbehandling.

Talare för

Beyond outcomes: complexity in eHealth interventions’ effectiveness

PhD, research leader Regional Cancercenter West and lecutrer Centre for Healthcare Improvement, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden