Andreas Gremyr Föreläsare

Verksamhetsutvecklare, psykolog och doktorand
Västragötalandsregionen

Föreläsare för

Komplexitet i innovationsprocessen i offentlig organisation

Verksamhetsutvecklare, psykolog och doktorand som är med och utvecklar och studerar hur psykiatrin kan bli ett lärande hälsosystem med stöd av ny teknik.