Profilbild för Alastair Walker

Alastair Walker Föreläsare

Owner / Consultant
Lorit Consultancy GmbH