Torsten Lundmark Föreläsare

Informatiker
Region Skåne

Föreläsare för

Informationsarkitekturens begrepp

Informatiker Region Skåne

Personlig presentation
Som konsult har jag mer än 30 års erfarenhet av olika typer av utvecklings- och förändringsarbeten. Fokus har legat på att främja en god och effektiv samverkan mellan olika aktörer och därmed på informatikfrågor och verksamhetsbeskrivningar såsom exempelvis process-, begrepps- och informationsmodeller. Dessa resultat används bland annat som underlag för verksamhetsförbättringar samt utgör ofta också det verksamhetsmässiga underlaget för kravställning av IT-stöd.