Profilbild för Robert Sandell

Robert Sandell Föreläsare

Chefsarkitekt
Region Skåne

Föreläsare för

Personlig presentation
Jag har totalt varit anställd ca 20 år i Region Skåne. Har nu rollen som chefsarkitekt sedan 2019. Arbetade 10 år innan dess på leverantörssidan, de sista 2 åren som Enterprise Arkitekt på Inera. Har under hela min karriär arbetat med olika typer av styrmodeller, mest med arkitekturramverk, men även med olika leveransmodeller.

På fritiden är det promenader som gäller, antingen med min fru och hund eller på golfbanan med vänner.