Profilbild för Rodabe Alavi

Rodabe Alavi Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Föreläsare för

Nationella gemensamma specifikationer inom e-hälsa

Rodabe Alavi är programledare för regeringsuppdraget S2019/01521/FS Uppdrag att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer. Hon är medicinsk informatiker och data- och systemvetare med lång erfarenhet av offentlig digitalisering från Regeringskansliet och Socialstyrelsen.