Profilbild för David Jakobsson

David Jakobsson Föreläsare

UX-specialist
E-hälsomyndigheten

Föreläsare för

Inkluderande design och digital tillgänglighet - E-hälsomyndighetens approach

I rollen som tillgänglighetsspecialist på E-hälsomyndigheten arbetar David Jakobsson med digital tillgänglighet och inkluderande design. Utifrån målet att myndighetens digitala tjänster ska kunna användas av alla, oavsett funktionsförmåga, stödjer han myndigheten med insatser på olika nivåer - allt från att granska tillgänglighet i våra digitala tjänster till att stötta projekt och förvaltningar.