Profilbild för Frida Smith

Frida Smith Föreläsare

PhD
Regionalt cancercentrum väst

Föreläsare för

Komplexitet i innovationsprocessen i offentlig organisation

Innovatör och forskare i förbättringar i cancervården. Har varit med och utvecklat digital vårdplan samt Virtual reality som förberedelse inför strålbehandling.

Talare för

Beyond outcomes: complexity in eHealth interventions’ effectiveness

PhD, research leader Regional Cancercenter West and lecutrer Centre for Healthcare Improvement, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden

Personlig presentation
Frida Smith jobbar med forskning och utveckling på RCC Väst samt Center for Healthcare Improvement/Chalmers. Fokus är på förbättrad information före, under och efter en cancerbehandling samt digitala hjälpmedel som bidrar till ökad delaktighet.