Urban Rönnqvist Föreläsare

kundansvarig
MSB

Föreläsare för

Trygg och säker kommunikation-24/7/365

Urban Rönnqvist kundansvarig på MSB Rakel och ledningssystem för regionerna i norra Sverige när det gäller frågor om säkra kommunikationer som Rakel och SGSI.