Profilbild för Paulina Jonasson

Paulina Jonasson Föreläsare

VD
Careful Apps

Föreläsare för

Digitalisering inom psykosvård med närstående i fokus

VD, grundare och delägare i Careful apps, en ISO 13485-certifierad digitalbyrå specialiserad inom life science. Utvecklar appar och hemsidor för vård- och hälsa. Konsulterar medicintekniska apputvecklare i CE-märkning. Legitimerad sjuksköterska. Driver för tillfället digitala projekt inom ögonsjukvård, mödravård och schizofrenivård.