Profilbild för Louise Gottlind

Louise Gottlind Föreläsare

Verksamhetsstrateg inom digitalisering
Prehab.nu

Föreläsare för

Digitalisering inom psykosvård med närstående i fokus

Legitimerad fysioterapeut med masterexamen i Idrottsvetenskap. Masteruppsats om patienters upplevelser av digital fysioterapi. Har arbetat med digital vård och fysioterapi sedan 2014. Verksamhetskonsult på Bouvet. Arbetar i ett projekt där flera regioner i samverkan tar fram ett digitalt stöd för patienter med psykos.