Profilbild för Louise Gottlind

Louise Gottlind Föreläsare

Verksamhetsstrateg inom digitalisering
Prehab.nu

Föreläsare för

Digitalisering inom psykosvård med närstående i fokus

Legitimerad fysioterapeut med masterexamen i Idrottsvetenskap. Masteruppsats om patienters upplevelser av digital fysioterapi. Har arbetat med digital vård och fysioterapi sedan 2014. Verksamhetskonsult på Bouvet. Arbetar i ett projekt där flera regioner i samverkan tar fram ett digitalt stöd för patienter med psykos.

Personlig presentation
Louise har en lång och bred erfarenhet av digital vård vad gäller utveckling, implementering och uppföljning. Louise har varit verksam inom offentlig och privat vård i roller som fysioterapeut, projektledare och innovatör.
Idag arbetar Louise på Södertälje kommun som verksamhetsstrateg inom digitalisering på Omsorgskontoret.