Lina Nilsson FöreläsareUtställare

lektor
Svensk Förening för medicinsk informatik

Föreläsare för

Studie inför Nationella läkemedelslistan – hur väl fungerar läkemedelshantering idag och vilka förväntningar finns?

Lina Nilsson är universitetslektor i hälsovetenskap med inriktning hälsoinformatik vid Blekinge Tekniska Högskola. Linas forskningsintresse är inom implementering av eHälsa och välfärdsteknik. Hon deltar i projektet med fokus på att följa effekter av nationella läkemedelslistan.