Profilbild för Helena Nilsson

Helena Nilsson Föreläsare

Enhetschef
Västerås stad
Personlig presentation
Legitimerad sjuksköterska som brinner för att få ändamålsenliga IT-stöd till nytta för personal och invånare. Magisterexamen i hälsoinformatik och certifierad verksamhetsarkitekt. Har erfarenhet av kliniskt arbete (>15 år) samt i gränslandet mellan verksamhet och teknik i landsting, landstingsgemensamt, It-leverantör, myndighet och kommun. nuvarande roll som enhetschef i Västerås stad på vård- och omsorgsförvaltningen och ansvara för all systemförvaltning, trygghetsskapande teknik och en innovationstestbädd.