Profilbild för Per-Ola Carlsson

Per-Ola Carlsson Föreläsare

Överläkare, Professor
Uppsala Universitet

Föreläsare för

AI/ML – Hype, hypoteser och verkligheter

Per-Ola Carlsson är professor och överläkare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset och arbetar med typ 1 diabetes både forskningsmässigt och kliniskt. Hans arbete sträcker sig från prekliniskt arbete som syftar till att öka förståelsen kring varför sjukdomen uppstår till nya kliniska interventionsterapier med nya läkemedel och stamcellsbehandlingar. I tillägg till det arbetar Per-Ola aktivt med hur vi på ett bättre sätt kan applicera AI och maskininlärning för att förbättra diabetesvården.