Profilbild för Matt Richardson

Matt Richardson Föreläsare

Forskare
Mälardalens högskola

Föreläsare för

Gör rätt vid första försök! Det här behövs för att skaffa bästa möjliga beslutsunderlag inför implementering av hälso- och välfärdsteknik

Matt Richardson är fysiologidoktor och seniorforskare inom hälso- och välfärdsteknik hos Mälardalens högskola. Han har tidigare varit Chef för kunskapsutveckling hos Statens folkhälsoinstitut och har arbetat internationellt med evidensfrågor i folkhälsoarbetet.