Malin Ekman Aldén Föreläsare

Myndigheten för delaktighet

Föreläsare för

Skapa en trygg skola tillsammans med elever

Tisdag 09:00 - 10:00 5

Generaldirektör, Myndigheten för delaktighet

Paneldeltagare för

Vilken framtid har funktionshindersfrågor där du bor?

Måndag 13:00 - 13:30 Lilla scenen

Generaldirektör Myndigheten för delaktighet, MFD