Christina Heilborn Paneldeltagare

Paneldeltagare för

Vilken framtid har funktionshindersfrågor där du bor?

Måndag 13:00 - 13:30 Lilla scenen

Förbundssekreterare för Riksförbundet FUB