Profilbild för Dick Lindberg

Dick Lindberg Föreläsare

utredare
Socialstyrelsen
Personlig presentation
Dick Lindberg är utredare och arbetar med frågor om digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa på Socialstyrelsen. Han är socionom och har lång erfarenhet från arbete i den kommunala socialtjänsten, som socialarbetare, chef och projektledare för utvecklingsarbete i socialt utsatta stadsdelar. Han har också varit aktiv i internationellt bistånds- och utvecklingssamarbete med placeringar i Pakistan och Mellanöstern. Sedan ett antal år arbetar han på Socialstyrelsen och arbetar idag framförallt inom området e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Han är bl.a. författare till de årliga rapporterna – E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Dick var också ansvarig för en kartläggning av artificiell intelligens i hälso- och sjukvården i Sverige under 2019.

Dick Lindberg, programme officer at the National Board of Health and Welfare and is active in the field welfare technology and e-health. He is trained as social worker and has extensive experience from work in the municipal welfare services, as social worker, manager and project manager for development work in socially disadvantaged neighbourhoods. He has also been active in international aid and development cooperation with placements in Pakistan and the Middle East. Currently working primarily in the area of e-health, welfare technology, digitalization in the social services and artificial intelligence in health care system in Sweden.