Ulf H. Fröberg Föreläsare

VD/Chefsjurist
Institutet för Medicinsk Rätt

Föreläsare för

Medicinskt ledningsansvar

Ulf H. Fröberg är grundare av Institutet för Medicinsk Rätt AB. Han är tillika chefsjurist och ledande expert inom medicinsk rätt med mer än 40 års erfarenhet inom området. Tidigare landstingsjurist och sjukvårdsstyrelsens sekreterare i Skaraborgs läns landsting. Föreläst för tiotusentals ledningsansvariga och yrkesutövare inom hälso- och sjukvård och tandvård. Författat mer är 100-talet böcker och skrifter om medicinsk rätt.