Profilbild för Hanna Waernér

Hanna Waernér Föreläsare

tf Verksamhetschef Kvinnosjukvården
Akademiska Sjukhuset
Personlig presentation
Hanna Wærnér är barnmorska och biträdande verksamhetschef på Kvinnosjukvården, Akademiska sjukhuset i Uppsala.