Profilbild för Roald Kvam

Roald Kvam Föreläsare

Chief Strategy Officer (CSO)
Motitech AS