Profilbild för Malin Rekke

Malin Rekke Föreläsare

Bris

Föreläsare för

Min tur att berätta – barns röster om att leva med våld

Måndag 14:30 - 15:00 Lilla scenen

Psykolog, Bris

Personlig presentation
Leg. Psykolog i Bris. Har intervjuat 20 stycken barn i samverkansprojektet "Barns rätt I skyddat boende". Har varit med och skrivit rapporten "Min tur att berätta".