Profilbild för Sara Liljegren

Sara Liljegren Föreläsare

Sveriges Stadsmissioner

Föreläsare för

Min tur att berätta – barns röster om att leva med våld

Måndag 14:30 - 15:00 Lilla scenen

Projektledare, Sveriges Stadsmissioner

Personlig presentation
Hej!
Jag är projektledare för Sveriges Stadsmissioners och BRIS projekt Barns rätt i skyddat boende. Vi arbetar för att synliggöra barnens livssituation i skyddat boende och för att opinionsbilda om vilka förändringar som krävs för att barnens rättigheter och behov ska tillgodoses. Vi utformar också en ny modell för Skyddat boende med barnrättsperspektiv där vi utgår från varje barns rättigheter, behov och delaktighet för att stödja dem till ett liv i välmående och fritt från våld.