Mohamad Hassan PaneldeltagareUtställare

Uppsala Fairtrade City

Paneldeltagare för

Agera lokalt – gör skillnad globalt. Ett samtal om Fairtrade.

Onsdag 12:30 - 13:00

Kommunalråd (L) Uppsala kommun, och ordförande i Uppsala Fairtrade City