Profilbild för Oscar Barajas

Oscar Barajas Föreläsare

Latinamerikagrupperna

Föreläsare för

Temamingel: Konflikt och klimatförändringar

Måndag 12:25 - 12:55

T.f. verksamhetsledare på Latinamerikagrupperna

Paneldeltagare för

Ett krympande civilsamhälle i pandemins skugga

Måndag 14:30 - 15:30 6

T.f. verksamhetschef för Latinamerikagrupperna

Personlig presentation
T.f. verksamhetsledare på Latinamerikagrupperna