Marie Andersson Paneldeltagare

Paneldeltagare för

Distansmonitorering inom IBD – vad fick vi för effekter?

Onsdag 15:30 - 16:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning