Hans Strid Paneldeltagare

Paneldeltagare för

Distansmonitorering inom IBD – vad fick vi för effekter?

Onsdag 15:30 - 16:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Personlig presentation
Hans Strid arbetar som överläkare på mag-tarmsektionen, Södra Älvsborgs sjukhus. Har ett stort intresse för monitorering av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Är sedan mer än 10 år tillbaka medlem av styrgruppen för SWIBREG, det nationella registret för IBD och för närvarande vice ordförande. Har varit med att utveckla den digitala monitoreringen (IBD Home och 1177) som är kopplad till SWIBREG. Bedriver forskning inom IBD och är docent vid Göteborgs universitet