Profilbild för Fredrik Koffner

Fredrik Koffner FöreläsareUtställare

CCO and Co-founder
Cuviva AB
Personlig presentation
Fredrik Koffner är medgrundare och kommersiell chef i Cuviva. Han är civ ek och jur kand, och har mångårig erfarenhet av ledande roller inom medtech och telekom. Fredrik har den fasta övertygelsen om att vi som samhälle - stat, regioner, kommuner, företag, organisationer och medborgare - måste ta ansvaret att bidra med sin del för att skapa en inkluderande digital infrastruktur för vård och omsorg av dem med störst behov - såsom multisjuka och sköra äldre. Digitaliseringen kan användas som ett medel för att såväl öka kvalitet som sänka totalkostnad, och det arbetet behöver börja just där behoven är som störst.