Profilbild för Peter Arrhenius

Peter Arrhenius Föreläsare

VD
Inera AB

Föreläsare för

Vitalis TV-studio

Onsdag 10:00 - 10:30 1. Live

Personlig presentation
Tillträdande VD för Inera AB.