Profilbild för Patrik Sundström

Patrik Sundström Föreläsare

Programansvarig för e-hälsa
Sveriges Kommuner och Regioner
Personlig presentation
Patrik Sundström är programansvarig för e-hälsa på SKR och har där det övergripande ansvaret för arbetet med digitalisering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.