Profilbild för Lena Björk

Lena Björk Föreläsare

Direktör Tillsyn
Läkemedelsverket
Personlig presentation
LB är direktör för verksamhetsområde Tillsyn på Läkemedelsverket, vilket omfattar inspektion och tillsyn av läkemedelsindustri, sjukvård, apotek och övrig läkemedelsförsäljning samt av narkotika, medicinteknik och kosmetiska produkter. LB har under många år arbetat inom flera av Läkemedelsverkets verksamheter samt ett år på Socialdepartementet. LB är apotekare och doktor i medicinsk vetenskap.